Biologiset tutkimukset

Biologisiin tutukimuksiin kuuluvat mm. levämääritykset, kasvi- ja eläinplanktontutkimukset, perifytonselvitykset, verkkojen limoittumistutkimukset, vesikasvikartoitukset sekä pohjaeläin- ja kalastoselvitykset.