Hajakuormitusselvitykset

Hajakuormituksen arviointi liittyy läheisesti myös järven suojeluun ja kunnostukseen. Ennen järven kunnostustoimenpiteiden aloittamista on tärkeä kartoittaa valuma-alueella olevien kuormituslähteiden sijainti ja laatu.