Kaivovesitutkimus

Kaivoveden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina.

Kaivovesi koostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesien muodostamasta pohjavedestä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita. Veden laatuun voi vaikuttaa maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisen toiminta, jolloin veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001. Asetuksen mukaan veden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia. Kaivovesi ei kuitenkaan välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa.

Milloin kaivoveden laatu tulisi tutkia? 

Kaivon vesi tulisi tutkia aina, jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita. Veden laatu on hyvä tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita.

Lisäksi kaivoveden laatu tulisi selvittää myös silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Tutkimus on tarpeellista toteuttaa myös aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa vedenkäsittelylaitteita. 

Kaivoveden tutkiminen 

Laboratoriostamme Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa voi noutaa tarvittavat näytteenottoastiat sekä saa ohjeita ja neuvontaa näytteenottoon liittyvissä asioissa. Asiantuntijamme opastavat myös oikean tutkimuspaketin valinnassa. Tehdystä kaivovesitutkimuksesta toimitamme tutkimustodistuksen, joka sisältää tulosten lisäksi STM-asetuksen 401/2001 mukaisen asiantuntijalausunnon tutkitun veden laadusta. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat tutkimustulosten tulkinnassa. 

Lisätietoja  

Kuopion laboratorio
puh. 044 7647 203 

Joensuun laboratorio
Kemisti Anna-Liisa Heikkilä
puh. 050 3004 172 

Tutkimuspaketit
Kaivovesitutkimuksen näytteenotto-ohjeet
Tutkimustilaus kaivovedet
Analyysitulosten tulkinta

Linkkejä:
Suomen Ympäristökeskus, kaivosivut
Kaivoveden analyysitulkki
Kaivoveden käsittely
Kaivon huolto ja kunnostus
Rengaskaivon desinfiointiohje