Kalastotutkimus

Velvoitetarkkailut

Ympäristöluvissa määrätään usein vesistötarkkailun ohella tehtäväksi myös kalataloudellista tarkkailua. Tarkkailulla selvitetään toimenpiteen vaikutuksia kalastukseen ja kalakantaan sekä mahdollisesti määrättävän istutusvelvoitteen tuloksellisuutta.

Kalataloudellisessa tarkkailussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ovat mm. kalastustiedustelut, koekalastukset, havaskokeet sekä erilaiset kalojen käyttökelpoisuuteen liittyvät selvitykset. Ympäristötutkimus Oy:llä on tällä hetkellä käynnissä kalataloudellinen tarkkailu noin 40 kohteessa eri puolella toimialuettamme. 

Kalasto- ja kalastusselvitykset 

Kalataloudellisten velvoitetarkkailujen lisäksi meillä on valmiudet tehdä yhteistyötä kalasto- ja kalastusselvityksissä yksityisten henkilöiden, osakaskuntien, kalastusalueiden sekä viranomaisten kanssa. 

Tarjoamme käytännön tutkimustyön (koekalastukset, kalastustiedustelut, istutusten tuloksellisuus, kalojen käyttökelpoisuus, kirjanpitokalastus) lisäksi myös tarvittaessa apua tulosten tulkintaan, ATK-käsittelyyn sekä raportointiin. 

Velvoiteistutukset 

Ympäristölupapäätöksissä määrätään usein kalanistutusvelvoite korvaamaan vesistössä aiheutunutta kalataloudellista haittaa. Ympäristötutkimus Oy pystyy sopimusviljelijöidemme avulla hoitamaan istutusvelvoitteet kokonaisvaltaisesti: tilaamme poikaset sekä hoidamme käytännön istutustyön sekä yhteydenpidon tilaajan, viranomaisten ja paikallisten osakaskuntien välillä. Välityksellämme istutettujen kalanpoikasten arvo on noin 80 000 € vuodessa. Tarvittaessa avustamme myös maksuvelvoitteiden toimeenpanossa. 

Yhteystiedot 

  • Toimitusjohtaja Jukka Hartikainen puh: 050 5960 408
  • Tutkija Miika Sarpakunnas puh: 050 5960 407