Laboratorio

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:llä on laboratoriot Kuopion, Joensuun ja Kajaanin toimipisteissä.

Laboratoriot tuottavat analyysipalveluja veden, lietteen, maan ja sedimentin kemiallisiin määrityksiin sekä vesi-, elintarvike-, ympäristö-, asumisterveys- ja eläinperäisten näytteiden sekä rehujen mikrobiologiseen määrityksiin.

Käytössämme on lisäksi laaja laboratorioiden verkosto erityisaineden analysointiin. Tarkemman kuvauksen palveluvalikoimastamme löydät Palvelut-osiosta ja tarvittavat lähetteet Lomakkeet-osiosta.

Kuopion, Joensuun ja Kajaanin laboratoriot ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita, tunnus T047. Laboratorioiden johtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset. Laboratorioiden voimassaolevat pätevyysalueet löytyvät FINAS-akkreditointipalvelun sivulta.

Laboratorioilla on seuraavat Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) hyväksynnät: Elintarvikelain (23/2006) ja terveydensuojelulain (763/1994) nojalla viranomaistutkimuksia tekevä laboratorio, lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla biokaasu- ja kompostilaitosten omavalvontatutkimuksia tekevä laboratorio, rehulain (86/2008, muutos 502/2014) nojalla omavalvontalaboratorio ja eläintautilain (441/2013) nojalla ilmoitettavia eläintauteja tutkiva laboratorio. Hyväksytyt menetelmät löytyvät Eviran sivuilta.

Asiakkailla on mahdollisuus seurata omien analyysitulosten valmistumista reaaliaikaisesti internetin kautta Maslab-ohjelman avulla.

Lisätietoja laboratorion toiminnasta ja analyysipalveluista antavat laboratorion johtaja Eero Strandman puh: 050-3702 360 sähköposti eero.strandman(at)ymparistotutkimus.fi, laatupäällikkö Heili Urpalainen puh: 044-7647 202 sekä kemistit Kaisa Kokkarinen puh: 044-7647 205 ja Anna-Liisa Heikkilä puh: 050-3004 172.