Levämääritykset

Vedessä näkyvät leväesiintymät ovat lähes jokakesäisiä.Yhteydenotto joko suoraan puhelimitse tai käymällä levänäytepullon kanssa yhtiön asiantuntijan luona selvittää leväongelman laadun. Voitte ottaa yhteyttä myös verkkojen limoittumishaitoissa