Talousvesitutkimus

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001.

Kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen käytettävä vesi on talousvettä. 

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti ja valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla ihmisen terveyttä vaarantavia ainesosia. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Tällaisessa tapauksessa viranomainen määrää veden toimittajan korjaamaan tilanteen pikaisesti ja antaa veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 461/2000 ja 401/2001 mukaiset talousvesitutkimukset tulee tehdä Eviran terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymässä laboratoriossa, hyväksynnän piiriin kuuluvilla lainsäädännön mukaisilla menetelmillä. 

Lisätietoja    

Kuopion laboratorio
puh. 044 7647 203

Joensuun laboratorio
Kemisti Anna-Liisa Heikkilä
puh. 050 3004 172