Jätevesitutkimus 

Puhdistamotarkkailujen päätarkoitus on seurata vesistöön johdettavan kuormituksen määrää sekä puhdistusprosessin toimintaa. Tarkkailulla pyritään myös ongelmatilanteiden välttämiseen ja niiden sattuessa laitoksen prosessin toiminnan nopeaan vakauttamiseen. Tarkkailu tuottaa tietoja puhdistamoiden toiminnasta ja lupaehtojen toteutumisesta.  

Laboratorion tuottamien analyysitulosten ohella asiantuntijoiden konsultointipalvelut ovat keskeisellä sijalla palvelukokonaisuudessamme. Osana kokonaispalvelua Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy järjestää yhdessä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa puhdistamonhoitajien koulutuspäivät eri puolella toimialuetta noin joka toinen vuosi. 

2004_05170003

Tarjoamme palveluita seuraavasti

 • Kuormitus- ja vesistötarkkailut
 • Lietetutkimukset
 • Käyttötarkkailut
 • Laboratoriomittakaavan testit
 • Häiriö- ja poikkeustilannesuunnitelmat
 • Teollisuusjätevedet ja -sopimukset
 • Ajotapakonsultointi prosessin tehostamiseksi
 • Ongelmatapausten selvitys
 • Näytteenotto
 • Online-mittaukset puhdistamolla
 • Ympäristölupahakemukset
 • YLVA-palvelut
 • Laitoshyväksyntähakemukset Ruokavirastolle

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäälikkö 

Henri Koponen

Henri Koponen  

Asiakaspäällikkö 

Hannu Hakkarainen

Hannu Hakkarainen  

Ympäristöinsinööri