Kaatopaikkatutkimus 

Kaatopaikkaseurannat kohdentuvat nykyaikaisiin jätekeskuksiin, joissa jätteen määrä on minimoitu tehokkaalla kierrätyksellä, teollisuuskaatopaikkoihin sekä vanhoihin kunnallisiin kaatopaikkoihin. Toimintaa varten tarvittava ympäristölupa edellyttää yleensä tarkkailun toteuttamista.  

Kaatopaikkatarkkailussa seurataan yleisimmin pinta- ja pohjaveden laatua kaatopaikka-alueella sekä lähiympäristössä. Tarkkailussa voi olla myös mukana myös jätepenkereen painauman seurantaa, kaatopaikkakaasun mittausta sekä muita kohdekohtaisten indikaattoreiden tutkimista.   

Palvelumme kuuluvat tarvittavat näytteenotto ja maastomittaukset kaatopaikka-alueella, mukaan lukien kaatopaikkakaasumittaukset, näytteiden analysointi laboratoriossa sekä tutkimustuloksista laadittavat asiantuntijalausunnot.  

2004_05050040

Yhteyshenkilöt

Tuomas Puranen

Tuomas Puranen

Limnologi