Kaivovesitutkimus 

Kaivovesitutkimus kannattaa tehdä viimeistään 3 vuoden kuluessa edellisestä tutkimuksesta tai aina kaivon käyttöönoton yhteydessä (myös pidemmän käyttökatkon jälkeen). Lisäksi kaivovesitutkimus kannattaa tehdä aina, jos kaivon vedenlaadun epäillään syystä tai toisesta muuttuneen tai pintavesien pääsyä kaivoon on syytä epäillä.

Kaivovesi koostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesien muodostamasta pohjavedestä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita. Veden laatuun voi vaikuttaa maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisen toiminta, jolloin veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita. 

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen. Asetuksen mukaan veden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia. Kaivovesi ei kuitenkaan välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa, mutta vesitutkimukset selvittävät vedenlaadun luotettavasti. 

Kaivovesitutkimus selvittää kaivoveden laadun.

Milloin kaivoveden laatu tulisi tutkia?  

Kaivovedestä tulisi tehdä vesitutkimus aina, jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita. Kaivovesitutkimus on hyvä teettää säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. 

Lisäksi kaivoveden laatu tulisi selvittää myös silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Tutkimus on tarpeellista toteuttaa myös aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa vedenkäsittelylaitteita.  

Kaivoveden tutkiminen  

Tilaa vesitutkimukseen tarvittavat puhtaat näytepullot ja näytteenotto-ohjeet verkkokaupastamme tai nouda ne laboratoriostamme Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa.

Voit tutustua kaivovesien näytteenotto-ohjeeseen klikkaamalla tästä.

 Henkilökuntamme antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvontaa näytteenottoon liittyvissä asioissa ja opastaa oikean tutkimuspaketin valinnassa. Tehdystä kaivovesitutkimuksesta toimitamme tutkimustodistuksen, joka sisältää tulosten lisäksi STM-asetuksen mukaisen asiantuntijalausunnon veden laadusta.

Yhteyshenkilöt

Kirsi Niska

Kirsi Niska

Kemisti