Koulutukset

Räätälöimme asiakkaille järjestettäviä koulutuksia tarvittaessa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi luotettavaan näytteenottoon ja kenttätyöhön, näytteenottovälineisiin, laboratoriotyöhön tai asiantuntijatyöhön liittyen. Osana kokonaispalvelua Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy järjestää yhdessä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa puhdistamonhoitajien koulutuspäivät keskimäärin joka toinen vuosi.

writing-gef84e5628_1920

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäällikkö

Henri Koponen

Henri Koponen

Asiakaspäällikkö