Kunnat

Toimialueemme kunnat ja kaupungit ovat tehneet perinteisesti laajaa yhteistyötä kanssamme ja tarjoamme laajan palveluvalikoiman erityisesti kuntien ympäristöpuolen, terveysvalvonnan sekä teknisen toimen palvelutarpeisiin.

20220823-JHA_1227

Pienvesiselvitykset

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:llä on pitkät perinteet pienvesitutkimuksista osana ympäristölupavelvoitteita, mutta myös mm. kuntien tilaamina erillistutkimuksina. Hyvin suunniteltu alueellinen pienvesiselvitys on kustannustehokas tapa kartoittaa pienvesien tilaa. Selvitysten laajuutta voidaan räätälöidä tehokkaasti asiakkaan tarpeet ja budjetti huomioiden. Pienvedet jäävät usein velvoitetarkkailuina toteutettavan säännöllisen seurannan ulkopuolelle, mutta niiden virkistys- ja käyttöarvo voi alueellisesti olla erittäin merkittävä. Pienvesien tilan selvitystä voidaan aloittaa tehokkaasti projektiluonteisesti ja jatkaa esim. 3 tai 5 vuoden välein toteutettavilla seurantatutkimuksilla.

Vesistöjen kunnostus

Olemme osallistuneet useisiin vesistöjen kunnostushankkeisiin toimien yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vastanneet kunnostushankkeiden koordinoinnista. Koordinoinnissa hankkeen hakija/toteuttaja voi ulkoistaa kunnostustyön käytännön organisoinnin meille ja vähentää merkittävästi omaa työtään. Useissa kunnostushankkeisissa, joihin liittyy mm. ruoppaustöitä, tehdään vesistötarkkailua vaikutusten selvittämiseksi.

Hajakuormitusselvitykset

Hajakuormituksen arviointi liittyy läheisesti myös järven suojeluun ja kunnostukseen. Ennen järven kunnostustoimenpiteiden aloittamista on tärkeä kartoittaa valuma-alueella olevien kuormituslähteiden sijainti ja laatu.

Lupahakemukset

Laadimme ympäristölupahakemuksia kaikille toimialoille. Hakemusten laadinnassa hyödynnetään tarkkailututkimuksissa kerääntynyttä tulosaineistoa. Näin hakemusten laadinta on joustavaa ja asiakkaalle edullista. Tarvittaessa voimme laatia osan hakemuksesta, kuten esimerkiksi arvion vesistön tilasta tai selvityksen kalastuksesta ja kalakannoista.

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäällikkö

Henri Koponen

Henri Koponen

Asiakaspäällikkö