Laboratoriopalvelut

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriot toimivat Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa. Tarjoamme laajan analyysivalikoiman tutkimuksia, jotka liittyvät veden laatuun, ympäristöön, elintarvikkeisiin, rehuihin, eläimistä otettuihin näytteisiin ja ravintolisiin. Kuopion, Joensuun ja Kajaanin laboratoriot ovat FINAS-akkreditointipalvelun standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti akkreditoima testauslaboratorio T047. Laboratorion voimassa oleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivulta.

JHA_8140

Laboratorioidemme analyysivalikoimaan kuuluu mm. seuraavia palveluita

Alkuaineanalytiikka

Palveluvalikoimassamme on tällä hetkellä 26 alkuainetta. Analyysit suoritamme käytössämme olevilla ICP-OES- ja ICP-MS-laitteilla sekä elohopea-analysaattorilla. Analysoimme kattavasti erilaisia näytematriiseja, muun muassa talous-, luonnon- ja jätevedet, liete, sedimentti, kala, ravintolisä, aktiivihiili sekä turve.

Aktiivihiili- ja turveanalytiikka

Erikoisosaamisaluettamme on aktiivihiili- ja turveanalytiikka esikäsittelystä alkaen. Turpeista ja aktiivihiilestä tehdään kattavasti alkuaineanalytiikkaa ICP-OES ja ICP-MS laitteilla sekä CHN-analysaattorilla. Kosteus, tuhka ja haihtuvienyhdisteiden määritykset voidaan tehdä uunitekniikoilla tai TGA-analysaattorilla. Aktiivihiilien ominaisuuksien testaukseen kuuluu mekaanisten ominaisuuksien, adsorbtio-ominaisuuksien sekä liukoisuuden määrityksiä.

Nestekromatografia

Teemme ravintolisien ja lääkinnällisten tuotteiden analytiikkaa nestekromatografiaan (HPLC) perustuvilla menetelmillä. Erikoisosaamiseemme kuuluu D3-vitamiinin ja melatoniinin ravintolisäanalytiikka kiinteistä ja nestemäisistä valmisteista sekä A-vitamiinin ja dekspantenolin analytiikka lääkinnällisistä tuotteista.

Ravinneanalytiikka

Palveluvalikoimaamme kuuluvat fosforin ja typen ja niiden epäorgaanisten yhdisteiden analyysit vesistä, lietteestä, maasta ja sedimentistä. Käytössämme on neljä CFA-analysaattoria. Teemme ravinneanalytiikkaa myös Hach Langen spektrofotometrisillä pikamenetelmillä. Erikoisosaamiseemme kuuluvat mm. sedimenttien fraktioinnit.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muut kemialliset perusanalyysit

a-klorofylli, alkaliteetti, amina, asiditeetti, biologinen hapenkulutus, fluoridi, formiaatti, Gran-alkaliteetti, haju, happi, happoluku, kemiallinen hapenkulutus, kiintoaine, kiintoaineen hehkutusjäännös, kloori, kloridi, kovuus, kuiva-aine, kuiva-aineen hehkutusjäännös, maku, orgaaninen kokonaishiili, peroksidiluku, pH, piidioksidi, radon, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, ulkonäkö, urea ja väri

Mikrobiologia

Palveluvalikoimaamme kuuluu kattava valikoima mikrobiologisia analyysejä vesille, elintarvikkeille, rehuille, kompostilietteille ja eläinperäisille näytteille. Erikoisosaamiseemme kuuluvat mm. Legionellan määritys talous- ja uima-allasvesistä, salmonellan osoitus eläinten ulostenäytteistä ja trikiinin määritys lihasta. Suurin osa menetelmistämme perustuu maljaviljely- tai MPN-tekniikkaan, Listeria monocytogenesin ja salmonellan osoituksessa yhdistettynä immunologiseen menetelmään Vidas-analysaattorilla.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat vesimikrobiologiset analyysit

Clostridium perfringens, koliformiset bakteerit ja E. coli, enterokokit, heterotrofinen pesäkeluku 22°C ja 36°C, kampylobakteerit, lämpökestoiset koliformiset bakteerit, Legionella ja Pseudomonas aeruginosa

Palveluvalikoimaamme kuuluvat elintarvike- ja ympäristömikrobiologiset analyysit

Aerobiset mikro-organismit, aerobiset ja anaerobiset bakteerit verimaljalla, alustava Bacillus cereus, Clostridium perfringens, E. coli, enterobakteerit, koliformiset bakteerit, enterokokit, hiivat, homeet, Listeria monocytogenes, kampylobakteerit, maitohappobakteerit, rikkivetyä tuottavat bakteerit, Salmonella, koagulaasipositiiviset stafylokokit ja Staphylococcus aureus, sulfiittia pelkistävät klostridit ja trikiini

Lisätietoja

Heli Pallonen laboratorion johtaja

Heli Pallonen

Laboratorion johtaja