Lomakkeet

Pyydämme täyttämään ennakkoon näytelähetteen ennen näytteiden toimitusta laboratorioon. Tämä nopeuttaa asianne käsittelyä. Lähete tulee täyttää ensisijaisesti sähköisesti käyttäen jäljempänä esitettyjä valmiita lomakepohjia. Näytelähete tulee toimittaa samaan aikaan näytteiden kanssa laboratorioon. Tarvittaessa lähetteen voi täyttää myös laboratoriossa näytteiden toimituksen yhteydessä.

Vesinäytteet

Tutkimustilaus sopimusasiakkaat

Tutkimustilaus talousvedet

Tutkimustilaus Legionella-määritykset

  • Legionellan näytteenotto-ohje

Tutkimustilaus kaivovedet

  • Kaivoveden näytteenotto-ohje

Tutkimustilaus uima-allasvedet

Tutkimustilaus uimarantavedet

Muut mikrobiologiset näytteet

Tutkimustilaus elintarvikenäytteet

Tutkimustilaus trikiini

Tutkimustilaus pintapuhtausnäytteet

Jätevesinäytteet

Näytteenotto-ohje hajajätevesi

Tutkimustilaus hajajätevesi

Tutkimustilaus bioroottori

Tutkimustilaus puhdistamolietteet

Tutkimustilaus rinnakkaissaostus

Tutkimustilaus teollisuusjätevesi

JVP ohitusten yhteenveto

JVP käyttötarkkailun yhteenveto

Yleistä

Tietosuojaseloste

Yleiset toimitusehdot