Näytteenottopalvelut

Näytteenottajamme toimivat kenttätyössä koko toimialueellamme. Näytteenoton laadun takaavat Suomen Ympäristökeskuksen Certi-järjestelmän mukaiset henkilösertifioinnit ja henkilöstön pitkäaikainen kokemus erityyppisistä näytteenotoista.

Sertifioidut näytteenottajat ottavat vesinäytteet asiantuntevasti.

Palvelumme

Vesinäytteet

Sertifioidut näytteenottajamme ottavat vesinäytteitä tarkoituksenmukaisella kalustolla järvistä, lammista, joista ja ojista. Kaivoveden laadun tutkimista suositellaan joka kolmas vuosi. Vesinäytteet tutkitaan akkreditoiduissa laboratorioissamme. Tulokset ovat luotettavia, koska vesinäytteet otetaan henkilösertifioitujen näytteenottajien toimesta ja tutkimukset tehdään hyväksytyissä laboratorioissa.

Biologiset näytteet

Osana vesistöjen tilan seurantaa otamme näytteitä kaloista, pohjaeläimistä, kasviplanktonista, piilevistä sekä muista vastaavista kohteista. Luotettavasti toteutettu näytteenotto vaatii hyvää ammattitaitoa ja käytämme biologiseen näytteenottoon sertifioituja näytteenottajia.

Talousvesi

Talousvesinäytteitä otamme verkostosta, vesilaitoksilta ja raakavedestä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kaivovesi

Kaivovesinäytteitä otamme rengaskaivoista, porakaivoista ja lähteistä. Tarvittaessa voimme tehdä myös samalla kaivokartoituksen, joka sisältää kaivon perustietojen kirjaamisen sekä valokuvaamisen.

Pohjavesi

Pohjavesinäytteitä otetaan mm. maa-ainesten ottoalueilta, teollisuudesta, kaatopaikoilta ja vedenottamoiden tarkkailuihin liittyen.

Uimaranta- ja allasvedet

Sertifioidut näytteenottajamme ottavat näytteitä uima-altaista, uimahalleista, kylpylöistä sekä uimarannoilta ja avantouintipaikoista.

Prosessi- ja jätevesi

Otamme näytteitä erilaisista prosesseista, jätevedenpuhdistamoilta ja jätevesiverkostosta sekä teollisuuden jätevesistä. Käytössämme on automaattisia, siirrettäviä näytteenottimia, joilla saa kerättyä kokoomanäytteitä ilman kiinteitä asennuksia.

Pintapuhtaus

Pintapuhtausnäytteitä haemme mm. elintarvikevalmistajien tiloista, ravintoloiden keittiöistä, kylpylöistä yms. Näytteitä otetaan sivelynäytteinä, kosketusmaljanäytteinä sekä Hygicult:lla. Elintarvikenäytteitä otetaan osana elintarvikevalmistajien ja kauppojen omavalvontaa tai viranomaisnäytteenottona.

Viranomaisnäytteenotto

Ammattitaitoiset näytteenottajat ottavat elintarvike- ja pintapuhtausnäytteitä myös viranomaisvalvontaa varten. Toimintatavoista sovitaan yhdessä viranomaisen kanssa.

Jatkuvatoimiset mittaukset

Siirrettävillä jatkuvatoimisilla mittareilla voimme toteuttaa erilaisia selvityksiä ja mittausjaksoja haastavissakin oloissa. Käytössämme on useita automaattisia näytteenottimia, joilla saa kerättyä kokoomanäytteitä ilman kiinteitä asennuksia. Näytteenottimet toimivat myös akkukäyttöisinä, jolloin lyhyille keräysjaksoille ei tarvita verkkovirtaa. Anturimittauksilla voidaan mitata haluttuja suureita suoraan kentällä tai toteuttaa pitkäaikaisseurantaa keräämällä jatkuvaa dataa.

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksiin meillä on käytössä siivikkokalustoa sekä isompia mittauskokonaisuuksia varten ADCP-mittalaite.

Muut mittaus- ja kenttätyöt

Muita tekemiämme mittaus- ja kenttätöitä ovat mm. liettymäselvitykset, hajutarkkailut, kaasumittaukset sekä dronella tehtävät mittaukset ja valokuvaukset.

Lisätietoja

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäällikkö