Selvitykset, lausunnot

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on seurannut ja tutkinut toimialueensa vesistöjen laatua velvoitetarkkailujen ja muun vesistöseurannan yhteydessä useiden vuosikymmenten ajan. Tulosaineistoa vesistöjen tilasta on kertynyt huomattava määrä ja aineisto on järjestelmissämme hyvin arkistoituna. Runsas tulosaineisto ja pitkät aikasarjat mahdollistavat helposti laadittavat yhteenvedot vesistöjen tilasta ja kehityksestä. Tulosaineistoa kertyy runsaasti myös muilta pitkäaikaisilta asiakkailtamme ja datapankistamme saadaan tarvittaessa helposti koostettua pitkäaikaisia aikasarjoja esimerkiksi laadunvalvonnan tarpeisiin.

Microsoft Word - SKYTin vuosiraporttipohja 2022

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäällikkö

Henri Koponen

Henri Koponen

Asiakaspäällikkö