Talousvesitutkimus

Talousvesitutkimuksella valvotaan talousveden laatua säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa terveydelle haitattoman veden jakelu. Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki toimijat, jotka jakavat vesijohtovettä. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti ja valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla ihmisen terveyttä vaarantavia ainesosia. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Tällaisessa tapauksessa viranomainen määrää veden toimittajan korjaamaan tilanteen pikaisesti ja antaa veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä. 

Talousvesitutkimuksella valvotaan talousveden laatua säännöllisesti.

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaiset talousvesitutkimukset tulee tehdä Ruokaviraston terveydensuojelulain nojalla hyväksymässä laboratoriossa, hyväksynnän piiriin kuuluvilla lainsäädännön mukaisilla menetelmillä. SKYTin laboratoriot Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa ovat Ruokaviraston terveydensuojelulain nojalla hyväksymiä talousvesilaboratorioita. Tarjoamme näytteenoton lisäksi kattavan analyysivalikoiman näytteiden analysointiin sekä asiantuntijamme palvelut tulosten tulkintaan. Laboratoriolla on valmius tarjota talousveden laatuun liittyvissä poikkeustilanteissa näytteenotto- ja analyysipalvelut myös normaalin toimistoajan ulkopuolisena palveluna.  

Uimaranta- ja uima-allasvesitutkimuksia toteutetaan uimarannoilla, kylpylöissä, uimahalleissa, uima-altailla tai vaikka omasta mökkirannasta. Palveluun kuuluu tarvittaessa koko tutkimusketju: sertifioidun näytteenottajan toteuttama näytteenotto, näytteiden analysointi laboratoriossa sekä tulosten raportointi. Uima-allasvesissä tietyt analyysit tulee toteuttaa pikaisesti näytteenoton jälkeen, jolloin laboratorion sijainti lähellä asiakasta korostuu. Uimarantavedestä voidaan tehdä tarvittaessa myös levämääritys, jos epäillään esimerkiksi sinilevän esiintymistä uimavedessä.  

Yhteyshenkilöt

Kaisa Kokkarinen

Kaisa Kokkarinen

Kemisti

Anna-Liisa Heikkilä

Anna-Liisa Heikkilä

Kemisti