Teollisuus ja yritykset

Asiakaskuntaamme kuluu laaja valikoima eri kokoisia yrityksiä ja teollisuutta. Tuotamme tarvittavat näytteenotto-, laboratorio- ja asiantuntijapalvelut sekä yksinyrittäjälle että globaalille suuryritykselle asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
20220823-JHA_1158

Palvelumme

Tarkkailusuunnitelma

Ympäristöluvanvaraisten toimijoiden on tarkkailtava päästöjään ja niiden vaikutuksia. Laadimme tarkkailusuunnitelmia kaikille toimialoille. Lähtökohtana suunnitelmille on aina tarkoituksenmukaisuus; seurataan oikeita asioita ja riittävällä taajuudella.

Ympäristölupahakemus

Laadimme ympäristölupahakemuksia kaikille toimialoille. Hakemusten laadinnassa hyödynnetään tarkkailututkimuksissa kerääntynyttä tulosaineistoa. Näin hakemusten laadinta on joustavaa ja asiakkaalle edullista. Tarvittaessa voimme laatia myös osan hakemuksesta, kuten esimerkiksi arvion vesistön tilasta tai selvityksen kalastuksesta ja kalakannoista.  

Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikkeisiin voi liittyä vaaratekijöitä, jotka aiheuttavat ihmiselle terveydellisiä haittoja. Vaara voi olla mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen tekijä, joka saattaa heikentää elintarvikkeiden turvallisuutta ja aiheuttaa kielteisiä terveysvaikutuksia kuluttajille. Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyvästä omavalvonnasta. Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan tuotteesta. Riskien hallintaan laaditaan omavalvontasuunnitelma, jolla varmistetaan, että toimijalla on tuotteistaan riittävät tiedot.

Ennaltavarautumissuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on varauduttava ennalta toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ennaltavarautumista varten toiminnanharjoittajan on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma.

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäällikkö

Henri Koponen

Henri Koponen

Asiakaspäällikkö