Vesilaitokset

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki toimijat, jotka jakavat vesijohtovettä. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti ja valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Vesianalytiikan lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita vesilaitoksille.
faucet-ge937de24d_1920

Palvelumme

Erityistilannesuunnitelma

Erityistilannesuunnitelma on lain vaatima dokumentti, jonka avulla varaudutaan vesilaitoksen toiminnan ja talousveden toimittamisen turvaamiseen poikkeustilanteiden aikana. Suunnitelmassa kartoitetaan mahdollisia erityistilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Mahdollisten erityistilanteiden varalle laaditaan vesilaitoksen toimintamalli ja toiminnasta vastaavat henkilöt.

Varautumissuunnitelma

Vesihuoltolain (119/2001) 15 a §:n mukaan vesihuoltolaitosten ja vettä niille toimittavien laitosten on laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta sekä ryhdyttävä suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Laadimme yhdessä laitoksen kanssa riskinarvioinnin pohjalta selkeät toimintaohjeet erilaisten häiriötilanteiden varalta.

WSP

Talousvettä toimittavat laitokset voivat tunnistaa vedentuotantoon ja laitoksen toimintaympäristöön liittyvät vaarat raakaveden muodostusalueelta vedenottamon, veden käsittelyn ja veden jakelun kautta kuluttajan hanaan saakka WSP (water safety plan) -riskinhallintajärjestelmällä. Koostamme yhdessä laitoksen kanssa riskienhallintajärjestelmän WSP-työkalun avulla.

Valvontatutkimusohjelma

Talousvettä toimittavien laitosten tulee olla selvillä toimittamansa veden laadusta ja sen varmistamiseksi on laadittava valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma laaditaan aina yhteistyössä laitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Kokkarinen

Kaisa Kokkarinen

Kemisti

Anna-Liisa Heikkilä

Anna-Liisa Heikkilä

Kemisti