Vesistötutkimus 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy seuraa ja tutkii vesistöjen laatua mm. velvoitetarkkailujen yhteydessä. Suurten reittivesien lisäksi otamme säännöllisesti näytteitä myös pienemmistä järvistä ja jokivesistöistä. Kunnalliset ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamot, kaatopaikat, turvetuotanto, kaivosteollisuus ja kalanviljely ovat tyypillisiä tarkkailukohteita. Velvoitetarkkailun tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristöluvan edellyttämällä tavalla toiminnanharjoittajan vaikutuksesta vastaanottavan vesistön tilaan. Tarkkailujen laajuus ja taajuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhteistyössä yhtiön asiantuntijan, toiminnanharjoittajan ja valvovan viranomaisen kanssa.  

Vesistötutkimuspalveluihin kuuluvat myös tarkkailuohjelmien ja lupahakemusten laadinta, kunnostussuunnitelmat, kuormitusselvitykset, järvien perustilaselvitykset ja vesistössä tehtävät virtaamamittaukset.  

Yhteyshenkilöt

Ossi Lappalainen

Ossi Lappalainen  

Tutkija

Tuomas Puranen

Tuomas Puranen  

Limnologi